• MÕTLEN, TEGUTSEN, SAAVUTAN

  • MÕTLEN, TEGUTSEN, SAAVUTAN

  • MÕTLEN, TEGUTSEN, SAAVUTAN

11. aprillil kell 10.00 toimub Roela Rahvamajas

Vinni valla laste laulupäev

Esinevad solistid ja ansamblid.

 

Kasutaja Ulvi Klubi foto.

  Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on ellu kutsutud 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 

 

Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

 

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ meetme "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames. Ettevõtliku kooli programmi koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Meedet rakendavad Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove.

 

Lääne-Viru maakonnas koordineerib Ettevõtliku kooli tegevusi SA Lääne-Viru Arenduskeskus.

 

Rohkem teavet programmi kohta on võimalik lugeda Ettevõtliku kooli kodulehelt.

 

 

Tähistame emakeelepäeva Ulvi raamatukogus.

Toimub raamatukogutund.

Kell 11.00 1.-4. klass

kell 12.00 5.-8. klass

 

Eesti Vabariik 100 nädal

E- Vanaaegsete ehete ja ehtekarpide näituse avamine

T- Aabitsa „Rägavere radadel” esitlus

K- Kuldvillak EV 100

N-

R- Aktus, kontsert


Kontakt

Rägavere vald, Põlula, 46711

Registrikood 75020397

Telefon 329 3247

Mobiil 53407176

E-post polulakool@hot.ee