Attachments:
Download this file (Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord[1].pdf)Põlula Kooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord[ ]122 kB
Download this file (Dokumendid kooli vastuvõtmisel.pdf)Dokumendid kooli vastuvõtmisel[ ]121 kB
Download this file (Eesti keele ja kirjanduse ainekva.pdf)Eesti keele ja kirjanduse ainekava[ ]723 kB
Download this file (Karjääriõpetuse ainekava.pdf)Karjääriõpetuse ainekava[ ]144 kB
Download this file (Kehalise kasvatuse ainekava.pdf)Kehalise kasvatuse ainekava[ ]310 kB
Download this file (Koduõppe kord.pdf)Põlula Kooli koduõppe kord[ ]253 kB
Download this file (KOOLIBUSSI AJAGRAAFIK.doc)Koolibussi ajagraafik 2017/2018. õppeaastal[ ]78 kB
Download this file (Kooli_vastuvotu _avaldus.doc)Kooli vastuvõtu avaldus[ ]24 kB
Download this file (Kunstiainete ainekava.pdf)Kunstiainete ainekava[ ]455 kB
Download this file (Lisa  1. Loovtöö läbiviimise ja kaitsmise kord.pdf)Loovtöö läbiviimise ja kaitsmise kord[ ]236 kB
Download this file (Lisa 1 vvm nr.54 juurde.pdf)Põlula Kooli arengukava 2017-2021[ ]639 kB
Download this file (Lisa 10. Informaatika ainekava.pdf)Informaatika ainekava[ ]304 kB
Download this file (Lisa 11. Õpetamine lihtsustatud õppekava alusel.pdf)Õpetamine lihtsustatud õppekava alusel[ ]466 kB
Download this file (Loodusainete ainekava.pdf)Loodusainete ainekava[ ]668 kB
Download this file (Matemaatika ainekava.pdf)Matemaatika ainekava[ ]235 kB
Download this file (Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord (RT).pdf)Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja väljaarvamise kord [ ]86 kB
Download this file (Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.pdf)Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraladatava konkursi läbiviimise kord[ ]284 kB
Download this file (Pikapäevarühma avaldus.doc)Pikapäevarühma avaldus[ ]21 kB
Download this file (Pikapäevarühma töökorraldus.doc)Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava[ ]27 kB
Download this file (Põlula Kool palgajuhend.pdf)Põlula Kooli palgajuhend[ ]133 kB
Download this file (Põlula Kooli hindamisjuhend.pdf)Põlula Kooli hindamisjuhend[ ]327 kB
Download this file (Põlula Kooli kodukord.doc)Põlula Kooli kodukord[ ]50 kB
Download this file (Põlula Kooli õppekava 2017.pdf)Põlula Kooli õppekava[ ]229 kB
Download this file (Põlula Kooli päevakava.doc)Põlula Kooli päevakava[ ]30 kB
Download this file (Põlula Kooli põhimäärus 2015.pdf)Põlula Kooli põhimäärus[ ]327 kB
Download this file (Sotsiaalainete ainekava.pdf)Sotsiaalainete ainekava[ ]514 kB
Download this file (Tagasiside koolile Põlula Kool (8. klass).pdf)Põlula Kooli 2016 põhikooli rahuloluküsitluse tagasiside(SA Innove)[ ]239 kB
Download this file (Tehnoloogiaõpetuse ainekava.pdf)Tehnoloogiaõpetuse ainekava[ ]327 kB
Download this file (Tugisüsteemid ja nende rakendamise kord.pdf)Põlula Kooli tugisüsteemid[ ]376 kB
Download this file (Üldtööplaan 2017-2018.pdf)Üldtööplaan 2017/2018[ ]278 kB
Download this file (Vabanevad töökohad - pp.pdf)Pikapäeva kasvataja (õpetaja) konkurss [ ]189 kB
Download this file (Vabanevad töökohad.pdf)Lasteaiaõpetaja konkurss[ ]187 kB
Download this file (Võõrkeelte ainekava.pdf)Võõrkeelte ainekava[ ]343 kB
Download this file (vvm 54 0830.pdf)Põlula Kooli arengukava 2017-2021 määrus nr 54[ ]33 kB

Kontakt

Rägavere vald, Põlula, 46711

Registrikood 75020397

Telefon 329 3247

Mobiil 53407176

E-post polulakool@hot.ee